Украинская транслитерация

 FREE & OPEN UKRAINIAN   HAM   RADIO  BANNERS NET

 
QRZ.RU Callbook:
  
IK3QAR QSL Manager
 
QRZ.COM callsign lookup:
   

Спасибо Аркадию, UT9UR  Цитата:
"Новость,  на  мой взгляд, достойная для твоего сайта.  Комментаторы  говорят,как  я понял, что не совершенны правила, но теперь будет однообразно. Если не сталкивался, то поверь -это  большая проблема:  права, укр. паспорт, посадка в самолет, получение  визы  (это само по себе такой стресс) и т.д. Есть таблица и уж кто-кто, а радиолюбитель должен правильно писать свои данные латиницей.

Вот ссылка http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п" Смотреть таблицу >>>

 транслітерації українського алфавіту латиницею 
 ------------------------------------------------------------------
| Український | Латиниця | Позиція у |  Приклади написання  |
|  алфавіт  |     |  слові  |--------------------------|
|       |     |      |українською | латиницею |
|       |     |      |  мовою  |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Аa   |  Aа  |      |Алушта   |Alushta   |
|       |     |      |Андрій   |Andrii    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Бб   |  Bb  |      |Борщагівка |Borshchahivka|
|       |     |      |Борисенко  |Borysenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Вв   |  Vv  |      |Вінниця   |Vinnytsia  |
|       |     |      |Володимир  |Volodymyr  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Гг   |  Hh  |      |Гадяч    |Hadiach   |
|       |     |      |Богдан   |Bohdan    |
|       |     |      |Згурський  |Zghurskyi  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ґґ   |  Gg  |      |Ґалаґан   |Galagan   |
|       |     |      |Ґорґани   |Gorgany   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Дд   |  Dd  |      |Донецьк   |Donetsk   |
|       |     |      |Дмитро   |Dmytro    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ее   |  Ee  |      |Рівне    |Rivne    |
|       |     |      |Олег    |Oleh     |
|       |     |      |Есмань   |Esman    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Єє   |  Ye  | на початку |Єнакієве  |Yenakiieve  |
|       |     |  слова  |Гаєвич   |Haievych   |
|       |  ie  | в інших  |Короп'є   |Koropie   |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Жж   | Zh zh  |      |Житомир   |Zhytomyr   |
|       |     |      |Жанна    |Zhanna    |
|       |     |      |Жежелів   |Zhezheliv  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Зз   |  Zz  |      |Закарпаття |Zakarpattia |
|       |     |      |Казимирчук |Kazymyrchuk |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ии   |  Yy  |      |Медвин   |Medvyn    |
|       |     |      |Михайленко |Mykhailenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Іі   |  Ii  |      |Іванків   |Ivankiv   |
|       |     |      |Іващенко  |Ivashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Її   |  Yi  | на початку |Їжакевич  |Yizhakevych |
|       |     |  слова  |Кадиївка  |Kadyivka   |
|       |   i  | в інших  |Мар'їне   |Marine    |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Йй   |  Y   | на початку |Йосипівка  |Yosypivka  |
|       |     |  слова  |Стрий    |Stryi    |
|       |  i   | в інших  |Олексій   |Oleksii   |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Кк   |  Kk  |      |Київ    |Kyiv     |
|       |     |      |Коваленко  |Kovalenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Лл   |  Ll  |      |Лебедин   |Lebedyn   |
|       |     |      |Леонід   |Leonid    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Мм   |  Mm  |      |Миколаїв  |Mykolaiv   |
|       |     |      |Маринич   |Marynych   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Нн   |  Nn  |      |Ніжин    |Nizhyn    |
|       |     |      |Наталія   |Nataliia   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Оо   |  Oo  |      |Одеса    |Odesa    |
|       |     |      |Онищенко  |Onyshchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Пп   |  Pp  |      |Полтава   |Poltava   |
|       |     |      |Петро    |Petro    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Рр   |  Rr  |      |Решетилівка |Reshetylivka |
|       |     |      |Рибчинський |Rybchynskyi |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Сс   |  Ss  |      |Суми    |Sumy     |
|       |     |      |Соломія   |Solomiia   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Тт   |  Tt  |      |Тернопіль  |Ternopil   |
|       |     |      |Троць    |Trots    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Уу   |  Uu  |      |Ужгород   |Uzhhorod   |
|       |     |      |Уляна    |Uliana    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Фф   |  Ff  |      |Фастів   |Fastiv    |
|       |     |      |Філіпчук  |Filipchuk  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Хх   | Kh kh  |      |Харків   |Kharkiv   |
|       |     |      |Христина  |Khrystyna  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Цц   | Ts ts  |      |Біла Церква |Bila Tserkva |
|       |     |      |Стеценко  |Stetsenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Чч   | Ch ch  |      |Чернівці  |Chernivtsi  |
|       |     |      |Шевченко  |Shevchenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Шш   | Sh sh  |      |Шостка   |Shostka   |
|       |     |      |Кишеньки  |Kyshenky   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Щщ   |Shch shch |      |Щербухи   |Shcherbukhy |
|       |     |      |Гоща    |Hoshcha   |
|       |     |      |Гаращенко  |Harashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Юю   |  Yu  | на початку |Юрій    |Yurii    |
|       |     |  слова  |Корюківка  |Koriukivka  |
|       |  iu  | в інших  |      |       |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Яя   |  Ya  | на початку |Яготин   |Yahotyn   |
|       |     |  слова  |Ярошенко  |Yaroshenko  |
|       |  ia  | в інших  |Костянтин  |Kostiantyn  |
|       |     | позиціях |Знам'янка  |Znamianka  |
|       |     |      |Феодосія  |Feodosiia  |
------------------------------------------------------------------ 

 

You have no rights to post comments Недостаточно прав для комментирования

А еще можно почитать вот это:

 • Какую антенну выбрать

  UA6AGW 3

  Обычно радиолюбитель не специалист в области радио, приступающий к изготовлению антенны, теряется перед многообразием различных конструкций антенн.  И не всегда ему удаётся даже  сформулировать требования к своему антенному хозяйству. В предыдущей статье я коротко рассказал об основных параметрах антенн, чтобы в этой  (и следующих) статье советовать человеку, уже понимающему, о чём идёт речь. Первое, что должен будет определить  человек, выбирающий антенны для своего радиоузла, это характер радиолюбительского хобби, который он предпочитает. Если, например, его интересует «поговорить» и не интересны соревнования и DX, рекомендуемая антенна будет одного типа. Если наоборот, он желает заняться DX-ингом, другого.  И т.д.  

  Подробнее...  
 • HAM RADIO FILM

  На просторах интенета множество фильмов о радиолюбительстве. И много хороших. Но вoт этот - самый задушевный и, на мой взгляд, постоянно актуальный. В эпоху интернета :-) Те, кто не дружит с английским, может просто посмотреть и послушать звуки. Всё равно душевно :-)

   
 • К теме CW сокращений

     На днях получил в личку письмо с просьбой прокомментировать применение телеграфных сокращений и слэнговых выражений. B частности был задан вопрос почему иногда радиолюбители между позывными используют передачу сигнала "=". Прямого ответа на этот вопрос нет, потому что азбука Морзе (на самом деле Вейля) претерпевает изменения по сей день. Подтверждением этому как раз и есть неправильное трактование знака "равно". Эпизоды, описанные в вопросе, являются  свободной интерпретацией знака "равно" как знака логического разделения. Кто забыл, вспомните как часто мы слышим один или несколько "- . . . -" в то время как наш корреспондент собирается с мыслями. Это неправильно, но мы интуитивно понимаем смысл этого.  В принципе употреблять не общепринятые сокращения невежливо. Представьте себе разговор двух людей из разных стран, говорящих на одном из международных языков, и вдруг один из них переходит на "феню". Не факт, что жаргонные слова совпадают по смыслу в разных странах, таким образом возникает коллизия и пропадает понимание. Вообще-то, код Морзе является неравномерным. С самого начала он вообще содержал знаки трёх длительностей. Точка, в три раза длиннее тире и "двойное тире".  Кодировать можно было на два порядка больше символов и значений, но было крайне неудобно, трудно в изучении и понимании и более того, приводило к многочисленным ошибкам из-за  трактования (и передачи) тире и двойного тире.

  Подробнее...  
 • Неубиенный дед АО-7

  Сегодня - пруха. Впервые лет за 5 услышал АО-7 в добром здравии настолько, что принял телеметрию на 145970  На рисунке видно что наконец ток заряда (он же ток потребления) достаточный чтобы спутник не вырубался  при работе через него радиолюбителей и включенном передетчике телеграфного канала телеметрии. Вот сейчас пожалел что не посмотрел RTTY. Но тем не менее, принимая морзянку в голове стояла картинка  облупленных метеоритами как пулями солнечных батарей, отломанный штырь передатчика 10 метров, потёки бывшей жидкости из аккумуляторов....   Всё таки 40 лет в космосе - не фунт изюма.  Очень рад, что старикан жив. И, кажется, хорошо жив. Фонограмма бакена телеметрии и картинка декодеоа ниже.

  ao7 telemetr

  И тут же за ним летел самый современный FM борт Fox-1D. Покричал и через него.  Звук, конечно, лучше. Но и вертится больше. Сами послушайте.

   
 • Борьба за качество приёма 2

  В планах было:
  1. Зачистить питание для МШУ. Сделано
  2. Исключить помеху от работы роутера (Ethernet)
  3. Подать очищенное питание на приёмники (не от USB разъёма).
  Сегодня пункт 2 и отчасти 3 :-) Отчасти потому что успел только приготовить кабель. Но об этом завтра. Сегодня очищаем спектр от помехи которую создаёт подключение интернета с помощью Ethernet кабеля. Не секрет, что гальваническое соединение по RJ45 не только передаёт импульсную помеху на корпус ноутбука, но и весьма успешно излучает её в эфир.  Если антенны далеко, SDR c "землёй" ноутбука не связан, экранировка всех проводов от SDR хорошая, то и бог бы с ним. Но в моём случае антенны невысоко, соединение с роутером как раз Ethernet, экранировка сомнительная, хотя я старался. В моем случае использование гальванической связи с роутером сеет "торчки" с амплитудой +8-10 дБ и через каждые 60 килогерц.  Беда в том, что АРУ (AGC) в RTL820T начинает "поддавливать" сигнал  практически с уровня +3 дБ. Так что уж 10 точно уменьшает усиление. На первом скрине Ethernet подключен, палки поражённых частот прямо таки бросаются в глаза и видно что сигналы транспондера XW-2F невысокого уровня.

  Подробнее...  
 • Телеметрия FunCube1

  funcub1 dat

  Принимать оказалось легче чем думалось.  Автоподстройка отлично работает по двухтоновой посылке. Её не то что слышно, видно. На спектрограмме внизу два пика по бокам линии настройки. Эффект Допплера "догонял" вручную: всё лень распаять кабель для управления трансивером DDE Орбитрона. Владислав "протоптал" дорожку для SDRов. Можно тут на форуме посмотреть как подключить-настроить.  Кому надо, растолкуем подробнее. Просите там же на форуме. Декодер работает отменно. При низком уровне сигнала за 24 принятых блока телеметрии всего три ошибки. Одним словом красиво. Его (спутника) 300 милливат было слышно вплоть до северной оконечности Швеции.  Это на мои 5 элементов почти над землёй :-(   Пока некогда было особено анализировать то что получено, но радует отсутствие сигналов про аварийные меры.  Одним словом приглашаю. Можно даже объявить конкурс на лучшую подборку стиля, шкурки , цвета и спектрограммы :-) Ниже картинка Орбитрона с положением кубика. Аудио жаба давит выкладывать: жрёт килобайты, а без декодера пользы никакой. Но если кому-то надо - намекните на мыло.

   

   
 • Радиоконтакт с внеземными

  До уваги колег, випускників РТФ, студентів, спільноти. Вийшла з друку книга професора РТФ Мазора Ю.Л. "Радиоконтакт с внеземными цивилизациями". Пан Професор наразі в лікарні. Має надію провести презентацію (інфо окремо), на якій можна отримати автограф автора. Книгу за собівартістю можна придбати на кафедрі РОС КПІ (РТФ, 17 корп., к. 511, 512). Видано за кошти автора. Тираж обмежений. Після реалізації по собівартості тираж буде передано в торгівельну мережу.  Прохання розповсюдити цю інформацію в соцмережах.
  На прохання автора з повагою учень Вчителя
  Микола Першин UX5UF

  Предисловие 

  Credo quia Verum
  – Верю потому что верно.

  Ищите и обрящете, 
  ищите и найдете, 
  ибо ищущий находит. 
  Стучите, и отворят Вам.

  Иисус Христос, 
  Нагорная проповедь, 
  Евангелие от Матфея.

  radiocontact-1Книга, которую Вы раскрыли, не фантастика и даже не научная фантастика – это рассказ о действительных событиях, которые происходят в наше время. Это рассказ об одной из самых дерзких и увлекательных попыток, которые когда-либо предпринимались в истории человечества – попытке связаться с нашими братьями по разуму, отдаленными от нас черной бездной Космоса.

  Человека давно манит небо, с тех самых пор, когда он, став на ноги, впервые его увидел. Причины были разные: его волновал небесный огонь, страх перед могуществом богов и ожидание их знамений, потребности навигации, земледелия и многое другое. С тех пор прошло много времени, сегодня на Земле почти не осталось белых пятен. Поэтому естественно, что поиски других разумных существ и других цивилизаций, которые люди раньше искали за океаном, переместились от Земли к звездам. История великих географических открытий продолжается. Человеку всегда хотелось заглянуть за пределы уже известного, испытать волнующее ощущение тайны. А далекая Внеземная Цивилизация – это самая Великая Тайна для нас, землян.

  Подробнее...

SAT/SPACE MONITOR Вы можете участвовать в формировании новостей !

Всемирно известная картинка которую особенно любят смотреть те, кто в эфире бывает редко :-) Но она базируется на физических величинах и ей примерно...
Или деревенский RigExpert. У меня на УКВ работает Kenwood TS2000. И понадобилось мне устройство CAT и управления для него, но мой Уником Дуал должен был...
Продолжают поступать вопросы по эхолинку. Собрал их в кучу и отвечаю. Те кто всё про это знает могут отдохнуть :) Посмотреть...
Кто интересуется насколько можно верить прогнозу, сам смотрит прогноз. Но не прохождения, а солар флюкс и число вспышек. Как то выходит...
Все мы свидетели того что на Украину пришла переменчивая погода с грозами, дождями и ветрами. Всё это осложняет прогноз прохождения с одной...
Продолжени. Начало смотри - "Как сделать КСВ метр" Подытожим наши изыски. Самые простые индикаторы КСВ на проводках под оплётку коаксиала или полосковые...
Продолжая тему "Измеритель мощности" и "Конструкция послевыходного дня" я, сам того не ожидая, поднял фантомный вопрос - КСВ метр и измеритель мощности. И...
Или конструкция выходного дня. Правда :-) С того момента как у меня заработал первый скетч на Ардуино я вынашивал мысль сделать красивый КСВ метр и...
Физические величины определяющие качество прохождения наряду с данными статистики нас особо не радуют: solar flux и количество солнечных вспышек на минимуме. Слои E и F2...
Скорость решения задачи напрямую зависит от правильной постановки вопроса. В нашем городе есть разные радиолюбители. На днях был в гостях у одного...
Когда человек в зрелом возрасте то он теряет интерес не только к дамам репродуктивного периода. Он так же теряет зрение, желание выпить,...
Для того, чтобы оценить преимущества пенсионера, сначала надо вернуться на работу ..... Приготовил себе 1000 и одно задание, накупил плат, деталей и инструмента, но...
Всем доброго дня и мои поздравления с наступившими Новым Годом и Рождеством! В январском номере журнала CQ amateur-radio опубликованы результаты CQWW VHF контеста 2018 года.
Вчера Гугл прислал немного зелёных за то что вы, мои уважаемые читатели, иногда нажимаете рекламные баннеры на моём сайте. Я слежу за тем, чтобы...
Вот и пролетел еще один год. Внучка выросла настолько что уже понимает что означает охрана природы: её новогодняя работа на конкурс природозащитников не содержит...
kzaskbar

Подать телеграмму

Ведите короткий текст (до 256-ти символов.) телеграммы
Call (name)

 
            

HAMschool

HAM School
CW forever
Радиообмен для бойца
Украинская транслитерация
Детский RX TX KIT
Прогноз прохождения
Грозозащита радио
Метеорадары и грозы
Sat School
Спутники хочу :-)
SAT приёмные антенны
SAT QSO FM
SAT QSO CW - SSB
SDR, SAT и Orbitron
Oreos miniSat
Моргающий Niwaka
Space sound
УКВ тестеры
DX через спутник
Почему не слышно спутник
Как принимать FunCube1
Как принимать PolyItan1
Как принимать PSK QB50P1
Обзор программ SAT телеметрии
Практическое построение диаграммы направленности
Meteors School
Метеор QSO. Что это?
Предстартовый инструктаж
Как смотреть метеоры
Метеор сервис Virgo и Java
Изучаем CW
Изучаем CW дома 1
Изучаем CW дома 2
Изучаем CW дома 3
Изучаем CW дома. Q-код
Изучаем CW дома. Жаргон.
Тэн код. 10-код.
CW trening radios
Маэстро Morse Runner
Mouse-paddle
Видеоурок Vibroplex
ARRL: как урок в классе
Недостатки PC телеграфирования
Какая песня без баяна?
Интернет идёт к Морзе
Антенны КВ
Противовесы из рулетки
Эффективный диполь
Невидимые антенны
Волшебные проволочки
Антенны случайной длины
Калькулятор антенн
Простое согласующее
Просто про антенны
Какую антенну выбрать
Стэки КВ антенн
1 антенна на 3 трансивера
Модифицированные Inv V
Спайдер vs гексабим
Антенны УКВ
Даблполь 144
Квадрифиляр на 145
SAT квадрифиляр
UHF VHF без приборов
144 за полчаса
Колинеарная J антенна
Калькулятор J антенны
Рамочная KP4MD
"Ёлочка" 144/430
Невидимая на 144
Двойная Харченко
Широкополосная УКВ
Стэки на УКВ

Калькулятор расстояний и QTH
Калькуляторы перевода координат UTM DMS, координаты в QTH locator IARU и наоборот. Расчет азимута и расстояния по QTH локатору.


Online экзамен на категорию

exam

UY2RA/QSO/QSL/OQRS

 

HAM history QST PICTURES

Online SDR приёмник

 Тестовая версия WEB приёмника. Для прослушивания необходимо какой-нибудь SDR программой (или скачать SDR Console) подключиться к этому серверу по адресу uy2ra.ddns.net порт 50101 login guest password guest Приёмник на КВ с конвертором вверх и имеет гетеродин 50 мгц. Битрейт 1 мгбит или ниже. 73!
Как запустить такой приёмник у себя:

Запускаем WEB SDR сервер

Запускаем WEB SDR сервер 1

Запускаем WEB SDR сервер 2

Запускаем WEB SDR сервер 3

Запускаем WEB SDR сервер 4

Борьба за качество приёма SDR

Качество приёма SDR2

Качество приёма SDR3

Качество приёма SDR4

Сейчас работает версия 3. Не видна из программы версии 2.